Bestämmelser som riktar sig till dig som medborgare

Här hittar du kommunens riktlinjer och föreskrifter som riktar sig till dig som medborgare.

Det kan handla om till exempel allmänna lokala ordningsföreskrifter, renhållningsföreskrifter eller parkeringsriktlinjer i Svalövs kommun.

Här hittar du kommunens riktlinjer och föreskrifter som riktar sig till dig som medborgare:

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svalövs kommun

Kommunens lokala ordningsföreskrifter reglerar hur den allmänna ordningen på offentlig plats i Svalövs kommun ska upprätthållas. Föreskrifterna reglerar bland annat på vilka platser man får affischera, var man får använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor och var man måste plocka upp efter sin hund.

Kartbilagor till ordningsföreskrifterna

Bilaga 1 visar inom vilka områden i kommunen som man måste plocka upp efter sin hund.

Bilaga 2 a-f visar gårdar tillhörande förskolor och skolor där fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inte får användas.

Bilaga 3 a-c visar sjukhem och vårdhem där fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inte får användas närmare än 50 m ifrån.