Svalövs kommun

Delegationsordningar

En delegeringsordning är en förteckning som beskriver vilka frågor som en nämnd överlåtit åt annan att fatta beslut om i nämndens ställe.

Här kan du se vilka beslutsområden som överlåtits i kommunens nämnder och vem som är beslutsfattare. Rätt att fatta beslut kan delegeras till en tjänsteman med stöd av kommunallagen.

 

Delegationsordning för Bildningsnämnden

BIN Del Antagen 2021-02-09PDF (pdf, 985.7 kB)

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

KS Del Antagen 2020-01-13, reviderad 2021-03-08PDF (pdf, 936.8 kB)

Delegationsordning för Myndighetsnämnden

MN Del Antagen 2020-01-20, reviderad 2021-01-11PDF (pdf, 1 MB)

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

SBN Del Antagen 2021-03-24PDF (pdf, 1.1 MB)

Delegationsordning för Socialnämnden

SN Del Antagen 2020-10-01PDF (pdf, 1.6 MB)

Delegationsordning för Styrelsen för BT Kemi efterbehandling

BTK Del Antagen 2018-10-03PDF (pdf, 291.5 kB)

Delegationsordning för Valnämnden

VN Del Antagen 2019-02-06PDF (pdf, 240.4 kB)

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

VON Del Antagen 2021-03-25PDF (pdf, 1.2 MB)

Delegationsordning för Överförmyndaren

ÖF Del Antagen 2020-06-04PDF (pdf, 974 kB)

Publicerad: 2021-05-05

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun