Svalövs kommun

Delegationsordningar

En delegeringsordning är en förteckning som beskriver vilka frågor som en nämnd överlåtit åt annan att fatta beslut om i nämndens ställe.

Här kan du se vilka beslutsområden som överlåtits i kommunens nämnder och vem som är beslutsfattare. Rätt att fatta beslut kan delegeras till en tjänsteman med stöd av kommunallagen.

 

Delegationsordning för Bildningsnämnden

BIN Del Antagen 2021-02-09 Pdf, 985.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 985.7 kB)

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

KS Del Antagen 2021-05-17 Pdf, 655.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 655.6 kB)

Delegationsordning för Myndighetsnämnden

MN Del Antagen 2021-05-24 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

SBN Del Antagen 2021-03-24 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

Delegationsordning för Socialnämnden

SN Del Antagen 2020-10-01 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)

Delegationsordning för Styrelsen för BT Kemi efterbehandling

BTK Del Antagen 2018-10-03 Pdf, 291.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 291.5 kB)

Delegationsordning för Valnämnden

VN Del Antagen 2019-02-06 Pdf, 240.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 240.4 kB)

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

VON Del Antagen 2021-03-25 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Delegationsordning för Överförmyndaren

ÖF Del Antagen 2021-05-05 Pdf, 875.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 875.9 kB)

Publicerad: 2021-08-04

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun