Svalövs kommun

Lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svalövs kommun


Kommunens lokala ordningsföreskrifter reglerar hur den allmänna ordningen på offentlig plats i Svalövs kommun ska upprätthållas. Föreskrifterna reglerar bland annat på vilka platser man får affischera, var man får använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor och var man måste plocka upp efter sin hund.

Kartbilagor till ordningsföreskrifterna

  • Bilaga 1 visar inom vilka områden i kommunen som man måste plocka upp efter sin hund.
  • Bilaga 2 a-f visar gårdar tillhörande förskolor och skolor där fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inte får användas.
  • Bilaga 3 a-c visar sjukhem och vårdhem där fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inte får användas närmare än 50 m ifrån.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 34.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 34.8 kB)
  
Bilagor 1 a-f Pdf, 894.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 894.7 kB)

Bilaga 2 a_Svalöv Pdf, 241.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 241.5 kB)
Bilaga 2 b_Teckomatorp Pdf, 160.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 160.4 kB)
Bilaga 2 c_Billeberga Pdf, 151.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 151.2 kB)
Bilaga 2 d_Tågarp Pdf, 86.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 86.4 kB)
Bilaga 2 e_Kågeröd Pdf, 252.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 252.5 kB)
Bilaga 2 f_Röstånga Pdf, 193.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 193.9 kB)

Bilaga 3 a_Teckomatorp Pdf, 174.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 174.9 kB)
Bilaga 3 b_Kågeröd Pdf, 254.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 254.4 kB)
Bilaga 3 c_Svalöv Pdf, 317.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 317.7 kB)

Publicerad: 2018-08-01

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kontakt

Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg
0418-47 50 91
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun