Svalövs kommun

Information om coronavirus Covid-19

Illustration coronaviruset samt händer som tvättas noga.

Svalövs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset, covid-19, och följer myndigheternas rekommendationer.

Vi arbetar efter samma prioritering som samhället i övrigt. Det vill säga minska smittspridningen samt skydda de äldre och mest utsatta i samhället.

Minska risken för spridning

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de har symptom på luftvägsinfektion, det vill säga snuva, hosta, halsont, feber med mera.

Kontakta 1177 om du känner dig mycket sjuk
Om man har sjukdomssymtom med hosta, andningssvårigheter samt feber och har vistats i ett riskområde eller har varit i närheten av någon med covid 19-smitta ska man stanna hemma och ringa telefonnummer 1177.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Jag mår bra men har frågor om Covid-19, ring 113 13
Om du mår bra men har du frågor om coronaviruset, covid-19, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som där lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Basala hygienrutiner
Som förebyggande åtgärd mot smittospridning kan följande basala hygienrutiner tillämpas:

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symptom på Covid-19.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Undvik att röra ansiktet.
 • Använd handsprit.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Nyheter från kommunen Covid-19

Här samlar vi kommunens nyheter som relaterar till coronaviruset Covid-19

 • Läs mer om möjligheten till provtagning för Covid-19 på 1177:s webbplats.

  Region Skåne erbjuder nu antikroppstest för Covid-19


  Nu kan personer över 18 år och folkbokförda i Skåne boka tid för antikroppstest som kan visa tecken på genomgången covid-19-sjukdom. Länkar till tidbo...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Besöksförbudet på kommunens äldreboenden förlängs


  Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av coronaviruset. Det gäller även LSS-boenden och inom socia...

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Håll avstånd även under sommaren!


  Fast sommaren är här och semestern börjar närma sig så är det viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, framför allt att...

  Läs mer • Foto på ett provtagningsför.

  Region Skåne utökar provtagningen av vård- och omsorgspersonal för covid-19


  Efter en pilottest i Kristianstads kommun utökas nu provtagningen av kommunal vård- och omsorgspersonal till alla Skånes 33 kommuner.

  Läs mer • Foto på personal i skyddsutrustning.

  Skyddsutrustning samt testning av egen personal


  Läget när det gäller skyddsutrustning i vården har förbättrats med de leveranser som kom föregående vecka till kommunen. Skyddsutrustning finns nu på ...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Vårt äldreboende är nu smittfritt


  Den brukaren på ett av kommunens äldreboende som insjuknade i covid-19 har nu friskförklarats.

  Läs mer • Foto från ett ordinarie fullmäktigemöte.

  Överens om att färre ledamöter deltar vid politiska sammanträden


  Med anledning av rådande coronapandemi har gruppledarna för de politiska partierna kommit överens om att minska på antalet ledamöter som deltar på sam...

  Läs mer • Svalvös kommuns grafiska element "Boet".

  Information gällande skolavslutning i Svalövs kommun


  Kommunens utbildningschef och skolledning har under en längre tid diskuterat och övervägt olika lösningar när det gäller skolavslutningar. Studentavsl...

  Läs mer • Foto på en kasse med livsmedelsvaror.

  Hjälp med inköp och hemleverans av livsmedel till 70-plussare


  Beslut har fattats av vård- och omsorgsnämndens ordförande, Angelie Fröjd, att kommuninvånare som är 70 år eller äldre ska kunna ansöka om hjälp med i...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Smittad brukare på ett av kommunens äldreboende


  Efter att prover tagits under påskhelgen har det kunnat konstateras att en brukare som bor på ett äldreboende i kommunen testats positivt för Covid-19...

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Ökad ensamhet bland seniorer i coronatider


  Kommunen öppnar en ny stödlinje för dig som känner dig ensam eller orolig.

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Information från utbildningschefen om läget inom skolverksamheten


  Lika lite som tidigare är det inte någon som sitter inne med facit kring vad som är bäst att göra i den här situationen. Bildningsnämnden och utbildni...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Totalt besöksförbud på kommunens boenden


  För att värna om hälsan om våra boenden så vill uppmärksamma alla att det råder totalt besöksförbud på äldreboenden, LSS-boenden och inom socialpsykia...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Svalövs kommun arbetar för att stötta det lokala näringslivet


  Just nu påverkar coronaviruset Covid-19 näringslivet påtagligt och ett flertal branscher går nu igenom ett stålbad. I denna svåra situation vill Svalö...

  Läs mer • Bild på olika livsmedel.

  Nya rutiner vid bufféservering i kommunens skolor med anledning av coronasmittan


  Svalövs kommun fortsätter med bufféservering i skolor och förskolor, dock med skärpta rutiner enligt Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets direk...

  Läs merPublicerad: 2020-04-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Inköp och hemleverans av livsmedel för dig som är 70 år eller äldre

Lägesbild Covid-19 i Skåne

Information på andra språk, Covid-19

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun