Svalövs kommun

Kommunfakta

Väg, Svalöv

Vägen leder till Svalöv

Svalövs kommun är till ytan en stor kommun med 6 trevliga och unika tätorter - Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp. Kommunens yta är på 390 kvadratkilometer och det bor cirka 14.000 personer i kommunen.

Närhet

I Svalövs kommun finns allt nära. Närheten till storstäderna i regionen, men också till en unik natur som ger förutsättningar till fantastiska naturupplevelser för många.

Goda kommunikationer

Kommunens tätorter har sitt ursprung i järnvägens uppbyggnad. Goda kommunikationer är en viktig förutsättning för kommunens utveckling. Kommunen bygger vidare på detta med tillväxtprogram för framtiden. Bra kollektivtrafik, småskaligt med närvaro och med en rik fritid.

Strategiskt läge

Kommunen har ett strategiskt läge - nära större vägar och järnvägar utvecklar vi industrimark för stora och små verksamheter. I Billeberga erbjuder vi industrimark i ett attraktivt läge vid väg 17. I Teckomatorp är den gamla industrihistorien kring BT Kemi snart bara just historia. Norra området är sanerat och är nu ett spännande rekreationsområde.

Utbildning

Utbildning är en stark fråga för Svalövs kommun. Förutom ett basutbud finns unika inslag som Svalöfs gymnasium, med utbildning direkt kopplad till racingsporten.

Fridhems folkhögskola - ett populärt centrum för utbildning inom kultur, musik och teater - fortsätter att utbilda kulturarbetare som är mycket framgångsrika i ett nationellt perspektiv.

Publicerad: 2021-08-31

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunikationschef
Daniel Henriksson
0418-47 50 24
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun