Svalövs kommun

Kommunens tätorter

Svalövs kommun har sex unika tätorter - alla med sin speciella prägel som gör att just den orten är speciell för oss som bor och verkar här. Små och trivsamma skolor bidrar till orternas popularitet.

Pågatågförbindelse finns till orterna Teckomatorp, Billeberga och Tågarp. När sedan Söderåsbanan öppnar för persontågstrafik får kommunen ytterligare två nya stationer. En i Kågeröd och en i Svalöv.

Bussförbindelse 230, med byte till linje 250, på sträckan Teckomatorp-Helsingborg erbjuder resenärer från Svalöv och Kågeröd bussförbindelse Helsingborg.

Med egen bil når du inom 45 minuter de större städerna och orterna i regionen. Från Svalöv är det exempelvis 30 km till Lund, 44 km till Malmö, 16 km till Kävlinge, 18 km till Landskrona och 40 km till Helsingborg.

Publicerad: 2018-02-14

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunikationschef
Daniel Henriksson
0418-47 50 24
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun