Svalövs kommun

Teckomatorp

Teckomatorp

Gatuhusmiljö i Teckomatorp.

Välkommen till Teckomatorp!

Teckomatorp ligger längst söderut i kommunen och här bor cirka 2400 personer. Avståndet till Svalöv är 6 km. Till Lund och Landskrona är det 18 km.

Orten är kommunens knutpunkt för kommunikation. Här stannar Pågatågen från Malmö/Köpenhamn och Helsingborg. Från Teckomatorp till Lund tar det endast 16 minuter med tåg. Här finns också dagliga bussförbindelser med Svalöv som går i anslutning till tågen.

Busslinje 230 trafikerar Teckomatorp-Helsingborg via Svalöv, Kågeröd, Billesholm och Bjuv.

På Parkskolan undervisas barn upp till åk 6. Det går cirka 180 elever på skolan. Strax intill Parkskolan ligger ortens bibliotek.

Historik

Teckomatorp har vuxit upp kring järnvägen som än idag sätter sin prägel på orten. Här ligger stadslika stenhus med frontespiser och välkomnande entrétrappor. Ur kulturhistorisk synpunkt är centrala Teckomatorp av riksintresse för sin gatuhuskaraktär.

Publicerad: 2018-02-14

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunikationschef
Daniel Henriksson
0418-47 50 24
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun