Svalövs kommun

Kris och säkerhet

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och demokratiska frihet.

För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer, näringsliv och ytterst regeringen agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.

Vid en kris eller extraordinär händelse publiceras information på kommunens startsida.

För information om räddning och brandsäkerhet för privatpersoner finns mer information här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För information om brandsäkerhet för företag och organisationer finns mer information här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krisledningsnämnd

​I Svalövs kommun finns en krisledningsnämnd som fullgör kommunens uppgifter under extraordinära händelser. Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Vid allvarliga olyckor med personskador finns även en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) som tillsammans med ideella organisationer kan lämna råd och stöd till skadade och anhöriga.

Räddningstjänstens ansvar

​Vid olyckor, bränder, mindre översvämningar, saneringsarbeten med mera, är det i första hand räddningstjänsten med räddningsledaren på plats som bedömer och har befogenheter att genomföra insatser.

När räddningsledaren bedömer att fara kan uppstå som drabbar liv, egendom och miljö i en större omfattning kontaktas kommunens krisledningsnämnd. Denna upprättar omedelbart samband med räddningsledaren och fattar beslut av övergripande och strategisk karaktär.

Publicerad: 2021-09-17

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun