Svalövs kommun

Våldsbejakande extremism

Den knutna pistolen får symbolisera att säga nej till våld.

Den knutna pistolen får symbolisera att säga nej till våld.

Med våld som övertygelse

Rörelser, ideologier eller sociala miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål brukar kallas för våldsbejakande extremism.

Högerextremister, den autonoma vänstern, den extrema islamismen. Så olika – men ändå med en hel del gemensamma nämnare. Den viktigaste gemensamma nämnaren är just att de inte räds att använda våld för att uppnå sina syften och uttrycka sina åsikter.

Människor som brukar våld för att övertyga andra om en viss ideologi är ett direkt hot mot demokratin. Och demokratin, den måste vi värna!

Vad gör vi?

Hur arbetar vi för att gemensamt motverka den våldsbejakande extremismen - innan den blir synlig, och i de fall den redan är synlig?

Förebyggande arbete och samverkan, kombinerat med utbildning är det sätt som Svalövs kommun vill arbeta med frågan lokalt.

Förutom att vi utbildar våra egna tjänstemän och förtroendevalda, kan vi också erbjuda utbildning för föreningar och liknande. Är du intresserad av att veta mer om detta ska du kontakta Eva Lövbom, säkerhetsansvarig på telefon: 0709-47 07 20.

Nationell samordnare

Den nationella samordnaren mot extremism är ett gemensamt organ vars huvudsakliga syfte är att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå, för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Samordnaren ska också arbeta för att utveckla förebyggande metoder som vi kan använda för att motverka extremismen.

Känner du oro för egen del eller för någon annan?

Känner du dig orolig när du tänker på våldsbejakande extremism? Eller har du en anhörig eller vän som du oroar dig över?

Tillsammans med Röda korset har den Nationella samordnaren en nationell stödtelefon som du kan ringa till. Där får du prata med någon som är van att lyssna, som talar flera språk och har mångkulturell kompetens.

Du kan ringa dagtid 9-15 och du får vara anonym.

Du når Rädda Barnens orostelefonen på nummer 020-100 200.

Du kan också välja att ringa polisen på 114 14.

Du kan också ringa till någon av de andra kontakterna som finns i listan här till höger. Det är ditt val, du ringer den du känner dig bekväm med.

Publicerad: 2019-01-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Vid akut läge

Vid ett akut läge, till exempel om det finns risk för våldsdåd eller att någon håller på att lämna landet för att ansluta sig till en våldsbejakande organisation, ring alltid

112

Känner du oro eller vill berätta något?

Rädda Barnens orostelefon
020-100 200
Telfontider: måndag-fredag, kl. 9-12. Kvällsöppet onsdagar 16-19.

Polisen, begär kommunpolisen i Svalöv
114 14

Socialtjänsten, dagtid
0418-47 50 63

Jour, kvällar, helger, röda dagar
114 14

Skolkuratorer
Gymnasiet

0418-66 61 19
Årskurserna 7-9
0418-47 52 43
Årskurserna 1-6
0418-47 50 57

Kontakt utbildning

Kommunens kontaktperson avseende våldsbejakande extremism
Mikael Lindberg
Tel: 0418-47 53 52
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun