Svalövs kommun

Vid nödsituation

SOS-telefon

112 - Larmnummer


I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd ringer du 112. Det är samma nummer i hela Sverige och är oberoende av om du ringer från fast telefon, mobiltelefon eller telefonautomat.

Numret går till SOS Alarm i den region samtalet kommer ifrån. En larmoperatör svarar och kan koppla dig till ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, giftinformation och jourhavande läkare.

När du ringer 112 - tänk på:


• Berätta vad som har hänt.
• Tala om vem du är och varifrån du ringer.
• Finns flera skadade, tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer.

Då en olycka händer:


• Behåll lugnet.
• Alarmera och ordna framkomligheten.
• Finns fler personer på olycksplatsen, se till att någon tar ledningen.
• Den som tar ledningen skaffar sig en överblick och agerar för att förhindra ytterligare skada som att till exempel varna andra trafikanter vid en trafikolycka.
• Ge första hjälpen.
• Håll nyfikna borta.
Publicerad: 2016-01-08

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information
Kontakt
Vid nödsituation

Ring 112

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun