Svalövs kommun

Tillsyn

Kommunens tillsynsansvar

Fristående förskolor och fritidshem

Den fristående förskolan/fritidshemmet står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Den som ansvarar för den fristående förskolan/fritidshemmet är även skyldig att på uppmaning av kommunen göra de sammanställningar som behövs för tillsynen. Kommunen ska också, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den fristående förskolan/fritidshemmet.
 

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet kan innebära

  • Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem
  • Öppen förskola
  • Öppen fritidsverksamhet
  • Nattomsorg

Skollagen innehåller bestämmelser om de krav som finns på verksamheterna och regler om bidrag.
 
Kommunerna är skyldiga att följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs så att verksamheten kan åtgärda de eventuella brister som kan finnas i den.

Statens tillsynsansvar

Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar.

Publicerad: 2020-04-22

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Utbildningschef

Hans Dahlqvist
0418-47 50 35
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun