Svalövs kommun

Kommunala bolag

AB SvalövsBostäder

Box 4, 268 21 Svalöv
Besöksadress: Herrevadsgatan 11 B
Tel: 0418-66 78 00
VD: Per-Olof Järvegren

SvalövsBostäder ägs till 100 % av Svalövs kommun.
Bygger och förvaltar bostäder i Svalövs kommun.

AB SvalövsLokaler

Box 119, 268 22 Svalöv
Besöksadress: Herrevadsgatan 11 B
VD: Per-Olof Järvegren

SvalövsLokaler äger lokaler för småindustri och hantverk, samt lokaler för affärs- och serviceverksamhet.

Landskrona Svalövs Renhållnings AB

Landskrona
Tel: 0418-45 01 00

LSR ägs till 75 % av Landskrona kommun och 25 % av Svalövs kommun. LSR:s huvuduppgift är att ta emot, sortera, upparbeta och behandla regionens hushålls- och industriavfall samt erbjuda rådgivning, transporter, källsorterings- och insamlingssystem.

Publicerad: 2020-10-09

Sidansvarig: Michael Andersson

Relaterad information
Kontakt
AB SvalövsBostäder
0418-66 78 00

AB SvalövsLokaler
0418-66 78 00

Landskrona Svalövs Renhållnings AB
0418-45 01 00

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun