Svalövs kommun

Påverka

Medborgardialog i skolan våren 2010

För att utveckla kommunen och den kommunala demokratin har Svalövs kommun bestämt sig för att bjuda in kommuninvånarna till samtal och dialog i olika frågor.

Syftet är att skapa engagemang bland kommunens invånare att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Målet är att samla kunskaper och synpunkter i frågor inför beslut i kommunfullmäktige.

Medborgardialoger som genomförts

2011 Attraktiv boende
2011 Kulturcentrum
2010 Gång- och cykelvägar
2010 Kvalitet i skolan

Pågående dialoger

Dialog med den idéburna sektorn

Publicerad: 2020-02-25

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt
Svalövs kommun
0418-47 50 00
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun