Svalövs kommun

Dataskyddsombud i nämnder/styrelser


Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Dataskyddsombud för Svalövs kommun är
Sara Månsson, Nämndsekreterare/jurist

Vid frågor finner du kontaktuppgifter nedan:
Telefon 0418-47 51 11
e-post


Publicerad: 2020-12-29

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun