Svalövs kommun

Personuppgiftsansvar i kommunen

Inom den kommunala organisationen har Datainspektionen bestämt att varje nämnd/styrelse är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av personuppgifter. Det är alltså i det här fallet egentligen inte den juridiska personen, eftersom det är kommunen som sådan, utan den nämnd eller styrelse inom kommunen som ansvarar för en viss verksamhet det vill säga bildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och så vidare. Kommunstyrelsen är ansvarig för sina egna behandlingar av personuppgifter, exempelvis kan det vara inom personalområdet, men då inte för de andra nämndernas behandlingar.

Kommunalförbund, gemensamma "mellankommunala" nämnder, kommunala bolag och stiftelser med mera är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som följer av deras uppdrag.

Vill du skicka brev till respektive personuppgiftsansvarig kontakta:

Kommunstyrelsen:
Svalövs kommun
Kommunstyrelsen
268 80 Svalöv

Samhällsbyggnadsnämnden:
Svalövs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
268 80 Svalöv

Myndighetsnämnden:
Svalövs kommun
Myndighetsnämnden
268 80 Svalöv

Bildningsnämnden:
Svalövs kommun
Bildningsnämnden
268 80 Svalöv

Socialnämnden:
Svalövs kommun
Socialnämnden
268 80 Svalöv

Vård- och omsorgsnämnden:
Svalövs kommun
Vård- och omsorgsnämnden
268 80 Svalöv

Överförmyndarnämnden:
Svalövs kommun
Överförmyndarnämnden
268 80 Svalöv

Valnämnden:
Svalövs kommun
Valnämnden
268 80 Svalöv

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling:
Svalövs kommun
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
268 80 Svalöv

Vill du skicka e-post eller är osäker på vem av ovanstående som är personuppgiftsansvarig kontakta info@svalov.se  

Publicerad: 2021-05-07

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun