Svalövs kommun

Handlingar, kallelser, protokoll

Välkommen till Svalövs kommuns webbdiarium

Här kan du söka bland Svalövs kommuns ärenden och dokument. Du kan också söka på mötestillfällen för att få upp kallelser, protokoll och mötesunderlag.

I diariet hittar du våra registrerade handlingar, utom de som innehåller sekretess. Det är inte heller möjligt att se handlingar som innehåller vissa personuppgifter, med hänsyn till personuppgiftslagen (GDPR). Du kan i dessa fall se att en handling har kommit in, skickats eller upprättats.

Du kan söka i följande diarier: Kommunstyrelsen m fl, Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling, Bildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Myndighetsnämnden och Valnämnden.

Får du problem när du söker i diariet?
kontakta registrator via växeln (0418-47 50 00) eller via e-post.  

Publicerad: 2020-11-06

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun