Svalövs kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen och fattar alla viktigare principbeslut. Kommunfullmäktige har 35 ledamöter som väljs vart 4:e år. Platserna (mandat) i fullmäktige fördelas efter antalet röster som partierna fått i kommunalvalet.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden i fullmäktigesalen, kommunhuset, Svalöv. Sammanträdena är offentliga och utlyses i dagspressen.

Kommunfullmäktiges presidium

Ingrid Ekström (SD), ordförande
Anna Berg von Linde (M), 1:e vice ordförande
Claes Hallberg (S), 2:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges ledamöter, valda 2018-2022

I kommunens förtroendemannaregister (se länk under Relaterade länkar) hittar du namn och adressuppgifter till ledamöterna i kommunfullmäktige.

Publicerad: 2021-03-29

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
e-post

Kommunfullmäktiges ordförande
Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare
Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun