Svalövs kommun

KF 2016-01-25

Testbild

Fullmäktiges sammanträde 2016-01-25

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande ärenden avhandlades vid mötet

Upprop

§ 1 Fastställande av dagordning.
§ 2 Information om BT Kemi Efterbehandling.

Anmälningsärenden

§ 3
a) Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndaren i Svalövs kommun.

b) Protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade och pensionärer 2015-09-24.

c) Protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade och pensionärer 2015-11-26.

Ärenden

§ 4 Avsägelser och val.

§ 5 Revidering av reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer.

§ 6 Taxa för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor i Svalövs kommun – revidering av schabloner för tillståndshandläggningstid samt förtydligande om tillståndstider för brandfarlig och explosiv vara.

Motioner
§ 7 Motion, Åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn.
Från: Kim Hellström (SD) och Linda Lindberg (SD).

§ 8 Motion, Frukostservering i skolan.
Från: Agneta Lenander (V).

§ 9 Motion, Utvärdering entreprenad park.
Från: Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C)

§ 10 Motion, Rastplats Svalövssjön.
Från: Lennart Pettersson (C) och Ida Torkar Andersson (C)

§ 11 Motion, Bättre busshållplatser.
Från: Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C)

§ 12 Motion, Nytt trygghetsboende.
Från: Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C)

§ 13 Motion, Vision för Svalövs kommun. För beslut om handläggning.
Från: Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) mfl

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterade länkar

Ljudfil från sammanträdet Öppnas i nytt fönster.

(Pga tekniskt fel finns inte bandupptagning från hela mötet. Sista ärendet som finns med på ljudfilen är "Motioner § 7")

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun