Svalövs kommun

KF 2016-02-29

Testbild

Fullmäktiges sammanträde 2016-02-29

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande ärenden avhandlades vid mötet

Upprop

14. Fastställande av dagordning.
15. Information om BT Kemi Efterbehandling.

Anmälningsärenden

16.
a) Uppföljning av tillgänglighetsgranskning från år 2013.

b) Uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och LSS.

Ärenden

17. Avsägelser och val.
18. Nytt förslag till revidering avseende bestämmelser för uppvaktning m.m.
19. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda.
20. Revidering av bestämmelser avseende priser och stipendier med anledning av ny politisk organisation.
21. Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande barn och unga 2016.
22. Felparker ingsavgifter i Svalövs kommun – revidering.

Interpellationer och frågor

23. Interpellation, Pågående arbete utifrån CEMR-deklarationen.
Från: Linn Alenius Wallin (FI).

Motioner
24. Motion, Förbättra statistiska underlag ur ett jämställdhetsperspektiv. För beslut om handläggning.
Från: Linn Alenius Wallin (FI).

25. Motion, Vård- och omsorgsprogram på gymnasienivå i Svalöv. För beslut om handläggning.
Från: Linn Alenius Wallin (FI).

26. Motion, Flyktingar och invandrare – utbildning och jobb i Svalövs kommun. För beslut om handläggning.
Från: Lennart Pettersson (C) och Ida Andersson (C).

27. Motion, Gång- och cykelväg mellan Röstånga och Billinge.
För beslut om handläggning.
Från: Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C)

28. Motion, ”Så ett frö” – gemensamma odlingsprojekt. För beslut om handläggning.
Från: Charlotta Eldh (MP), Linn Alenius Wallin (FI) och Agneta Lenander (V)

29. Motion, Besök av kvinno- och mansjourer vid kommunens högstadieskola och gymnasium. För beslut om handläggning.
Från: Linda Lindberg (SD)

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun