Svalövs kommun

KF 2016-03-21

Testbild

Fullmäktiges sammanträde 2016-03-21

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande ärenden avhandlades vid mötet

Upprop

30. Fastställande av dagordning.

Anmälningsärenden

31.
a) Protokoll från rådet för funktionshindrade och pensionärer 2016-02-25.
b) Sammanställning av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2015 från individ- och familjeomsorg.
c) Sammanställning av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2015 från vård och omsorg

32. Avsägelser och val.
33. Partistöd.
34. Begäran om överföring av investeringsanslag 2016
35. Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej besvarade motioner.
36. Revidering av socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens reglementen.
37. Underlag som belyser tekniska och ekonomiska förutsättningar för webbsändningar från kommunfullmäktige
38. Angående extra statsbidrag till kommunsektorn 2015-2016.

Interpellationer och frågor

Interpellation, Sjukpenningstal i Svalövs kommun.
Från: Lennart Pettersson (C).

Motioner
Motion, Handlingsplan för fler bostäder i Svalövs kommun För beslut om handläggning.
Från: Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C) och Christer Laurell (C).

Karl-Erik Kruse (S),
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun