Svalövs kommun

KF 2016-04-25

Testbild

Fullmäktiges sammanträde 2016-04-25

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande ärenden avhandlades vid mötet

Upprop

41. Fastställande av dagordning.
42. Information om årsredovisning 2015 för Svalövs kommun.
43. Frågestund om årsredovisning 2015 för Svalövs kommun.

Ärenden

45. Avsägelser och val.
46. Partistöd 2016.
47. Resultatbalansering för hemvården i Vård och omsorg för resultat år 2014.
48. Årsredovisning för Svalövs kommun 2015.
49. Årsredovisning 2015 – AB SvalövsBostäder.
50. Årsredovisning 2015 – AB SvalövsLokaler.
51. Årsredovisning 2015 – LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
52. Årsredovisning 2015 – NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB.
53. Årsredovisning 2015 – Sydvatten AB.
54. Årsredovisning 2015 – KommunAssurans Syd Försäkrings AB.
55. Årsredovisning 2015 – Söderåsens miljöförbund.
56. Årsredovisning 2015 – Kommunalförbundet Medelpunkten.
57. Årsredovisning 2015 – Samordningsförbundet Finsam Landskrona –Svalöv
58. Årsredovisning 2015 – Kommuninvest ek för.
59. Årsredovisning 2015 – Landskrona Kävlinge Svalöv gymnasieförbund.
60. Vision för vård och omsorg.
61. Ställningstagande till särskilt boende demens.
62. Uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och LSS.
63. Program för familjefrid 2016-2018 för Svalövs kommun.
64. Uppföljning av tillgänglighetsgranskning från år 2013– revisionsrapport.


Motioner
65. Motion, Social investeringsfond i Svalövs kommun
För beslut om handläggning.
Från: Agneta Lenander (V)

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun