Svalövs kommun

KF 2016-05-30

Testbild

Fullmäktiges sammanträde 2016-05-30

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande ärenden avhandlades vid mötet

Upprop

66. Faststä llande av dagordning.
67. Ceremoni – välkomnande av nya medborgare

Anmälningsärenden

68.
a) Revisionsplan 2016.
b) Beslut från Länsstyrelsen från 2016-05-10 avseende ny ersättare i kommunfullmäktige.
c) Sammanställning av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 2016 från vård och omsorg

Ärenden

69. Avsägelser och val.
70. BT Kem i efterbehandling – Uppdatering huvudstudie Södra området.
71. Partistöd 2016.
72. Resultatbalansering förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola inklusive vuxenutbildning för resultat år 2015.
73. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten.
74. Tillsynsansvar för sprängämnesprekursorer.
75. Taxor för Söderåsens miljöförbund; ändringar avs sprängämnesprekursorer, tobaksförsäljning, folköl och receptbelagda läkemedel.

Motioner
76. Motion, Skapande av Föreningarnas Hus.
Från: Linn Alenius Wallin (FI), Kristina Carlsson (FI) och Amanda Ripa (FI)

77. Motion, Skolavslutning i kommunens kyrkor. För beslut om handläggning.
Från: Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD)

78. Motion, Inför en förberedelseskola på prov i kommunen. För beslut om handläggning.
Från: Linda Lindberg (SD)

79. Motion, Utveckling av kvarter i Teckomatorp. För beslut om handläggning.
Från: Fredrik Jönsson (C)

80. Motion, Vattendragen i och intill tätorterna – en oanvänd resurs. För beslut om handläggning.
Från: Marie Irbladh (C) och Christer Laurell (C)

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun