Svalövs kommun

KF 2016-06-20

Testbild

Fullmäktiges sammanträde 2016-06-20

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande ärenden avhandlades vid mötet

Upprop

81.Fastställande av dagordning
82. Information om Ekonomiska ramar för budget 2017, plan 2018 – 2019.
83. Frågestund om Ekonomiska ramar för budget 2017,
plan 2018–2019.

Ärenden

85. Avsägelser och val.
86. Ekonomiska ramar för budget 2017, plan 2018 – 2019.
87. Partistöd.
88. Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista april 2016, samt kompletteringsbudget 1 2016.

Motioner
89. Motion, Kostpolitisk strategi.
Från: Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C)

Karl-Erik Kruse (S),
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun