Svalövs kommun

KF 2016-08-29

Testbild

Fullmäktiges sammanträde 2016-08-29

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande ärenden avhandlades vid mötet

Upprop

Val av justerare

Ärenden

90. Fastställande av dagordning
91. Information
92. Anmälningsärenden
93. Fråga angående uttalande av partis väljarkår eller medlemmar
94. Avsägelser och val
95. Partistöd
96. Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill och dagvatten – Parken, Teckomatorp
97. Nytt hälso-och sjukvårdsavtal


Motioner
98. Motion, Svalövs kommuns medverkan i sociala medier.
Från Fredrik Jönsson (C) och Håkan Andersson (C)

99. Motion, Alkolås.
Från Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD)

100. Motion, Häva undertecknandet av CEMR-deklarationen.
Från Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD)

101. Motion, vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå till Svalöv. Från Linn Alenius (FI)

102. Motion, Flyktingar och invandrare – utbildning och jobb i Svalövs kommun.
Från Lennart Pettersson (C) och Ida Andersson (C)

103. Motion, Utredning om tak på hela eller delar av utomhusbadet i Röstånga.
Från Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C). För beslut om handläggning.

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun