Svalövs kommun

KF 2016-09-26

Testbild

Fullmäktiges sammanträde 2016-09-26

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande ärenden avhandlades vid mötet

Upprop

Val av justerare

Ärenden

104. Fastställande av dagordning.
105. Anmälningsärenden.
106. Avsägelser och val.
107. Granskning av personal- och kompetensförsörjning.
108. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) våren 2015 – våren 2016.
109. Borgen Sydvatten AB.
110. Parkeringstal för cykel och bil i Svalövs kommun.

Motioner
111. Motion, Skateboardpark i betong.
Från Fredrik Jönsson (C) och Johan Wigrup (C).

112. Motion, politikens roll i upphandlingsprocesser.
Från Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C).
För beslut om handläggning.

113. Motion, tillgängliga cykelpumpar.
Från Teddy Nilsson (SD).
För beslut om handläggning.


Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun