Svalövs kommun

KF 2016-10-31

Testbild

Fullmäktiges sammanträde 2016-10-31

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande ärenden avhandlades vid mötet

Upprop

Val av justerare

Ärenden

114. Fastställande av dagordning.
115. Kulturpris 2016.
116. Kulturstipendier 2016.
117. Anmälningsärenden.
118. Avsäge lser och val
119. Delårsbokslut för Svalövs kommun 2016.
120. Revidering av Reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer.
121. Förslag till ändring av aktieägaravtal och ägardirektiv - Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
122. Sammanträdestider för KF, KS och KSAU 2017.
123. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
124. Uppräkning av LOV-peng 2016.
125. Resultatbalansering hemvården i Vård och Omsorg för resultat år 2015.

Motioner
126. Motion, Riktlinjer för Svalövs kommunala skolor och barnomsorg.
Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD).

127. Motion, Låt kvinno- och mansjourer besöka kommunens högstadieskola och gymnasium och informera om sin verksamhet.
Linda Lindberg (SD).

128. Motion, Fler tillagningskök skapar bättre matvanor, livsmedelskunskap och skolresultat.
Eva Olofsson (C) och Marie Irbladh (C).
För beslut om handläggning.


Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun