Svalövs kommun

KF 2016-11-28

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2016-11-28

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande ärenden avhandlades vid mötet

Upprop

Val av justerare

Ärenden

130. Fastställande av dagordning.
131. Anmälningsärenden.
132. Avsägelser och val.
133. Budget 2017, plan 2018 - 2019 – Skattesats.
134. Fördelning statlig ersättning nyanlända.
135. Delårsbokslut för bildningsnämnden 2016 - ombudgetering.
136. Köp av Södra Svalöv 16:1, Persbo.
137. Justeringar i VA-taxa för Svalövs kommun.

Motioner
138. Motion, E-körjournaler.
139. Motion, Utredning av kostnad för avskaffande av karensdag.
140. Motion, Vision för Svalövs kommun.
141. Motion, Uppmärksamma särbegåvade eleverna.
Linda Lindberg (SD). För beslut om handläggning.
142. Motion, Öppna upp allmänhetens frågestund igen på
kommunfullmäktigemötena i Svalövs kommun.
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C). För beslut om handläggning.

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun