Svalövs kommun

KF 2016-12-19

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2016-12-19

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kallelse till mötet

Upprop

Val av justerare

Ärenden

143. Fastställande av dagordning.
144. Luciatåg samt Utdelning av miljöpris och byggnadsvårdspremium 2016.
145. Information om budget 2017, plan 2018-2019.
146. Allmänh etens frågestund om budget 2017, plan 2018-2019, för Svalövs kommun
147. Anmälningsärenden.
148. Avsägelser och val.
149. Budget 2017, plan 2018 - 2019.
150. Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun.
151. Taxor och medlemsbidrag för Söderåsens Miljöförbund 2017.
152. Fördelning av statlig ersättning för ensamkommande barn.
153. Detaljplan för del av Teckomatorp 20:1 (Flerbostadshus)
154. Näringslivsstrategi i Svalövs kommun.
155. Förlängning av överenskommelse mellan polismyndigheten och Svalövs kommun för perioden 2016-01-01 – 2017-06-30.
156. Risk- och sårbarhetsanalys för Svalövs kommun.
157. Motion, Gemensamma odlingsprojekt - Så ett litet frö.
158. Motion, Utveckling av kvarter i Teckomatorp.
159. Motion, Handlingsplan för ökat bostadsbyggande.
160. Motion, införa en förberedelseskola på prov i kommunen.
161. Interpellation, Särskilt statsbidrag för mottagning av flytktingar.

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun