Svalövs kommun

KF 2017-01-30

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2017-01-30

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kallelse till mötet

Upprop

Val av justerare

Ärenden

1. Fastställande av dagordning.
2. Anmälningsärenden.
3. Avsägelser och val
4. Förlängning av överenskommelse mellan polismyndigheten och Svalövs kommun för perioden 2016-01-01 – 2017-06-30.
5. Reglemente för näringslivsrådet.
6. Granskning av intern kontroll inom ekonomiadministrationen.
7. Naturvårdsprogram – antagande.
8. Tilläggsavtal mellan räddningstjänsten i Landskrona och Svalöv.
9. Risk- och sårbarhetsanalys för Svalövs kommun.
10. Höjt avgiftstak för vård- och omsorgsverksamheterna.
11. Näringslivsstrategi i Svalövs kommun.
12. Interpellation, Särskilt statsbidrag för mottagning av flyktingar.
13. Motion, Gemensamma odlingsprojekt – Så ett litet frö
Från Charlotta Eldh (MP), Linn Alenius Wallin (FI) och Agneta Lenander (V).
14. Motion, Utveckling av kvarter i Teckomatorp. Från Fredrik Jönsson (C).
15. Motion, Handlingsplan för ökat bostadsbyggande. Från Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C) och
Christer Laurell (C).
16. Motion, inför en förberedelseskola på prov i kommunen. Från Linda Lindberg (SD).
17. Motion, Krav för att erhålla föreningsstöd. Från Linda Lindberg (SD).
18. Motion, Skolavslutning i kommunens kyrkor. Från Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD).
19. Motion, Evenemangsstrategi för Svalövs kommun. Från Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C).
För beslut om handläggning.
20. Motion, Samordnad varudistribution i Svalövs kommun. Från Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C). För beslut om handläggning.

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun