Svalövs kommun

KF 2017-02-27

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2017-02-27

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Upprop

Val av justerare

Ärenden

21. Fastställande av dagordning.
22. Skånetrafiken informerar om förändringar i taxesystemet.
23. Anmälningsärenden.
24. Avsägelser och val.
25. Granskning av internstyrning och kontroll 2016
26. Inrättandet av bolagskoncern för Landskrona stads bolag, förslag till förändrad ägarstruktur gällande LSR.
27. Policy för säkerhet/fysiskt skydd.
28. Avfallsplan Svalövs kommun  - översyn 2016.
29. Interpellation, Kostpolitisk strategi.
30. Motion, Väderskydd och bättre komfort för åkande med buss och tåg. Från Lennart Pettersson (C) och Ida Andersson (C)
För beslut om handläggning.

Efter ordinarie sammanträde blev det filmvisning av dokumentären
”Emerich – Vägen, Valet & Kärleken” om Emerich Roth av Ingrid Ohlsson. Svalövs kommun har genom Familjen Helsingborg varit med och stöttat framtagandet av filmen.

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun