Svalövs kommun

KF 2017-03-27

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2017-03-27

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

31. Fastställande av dagordning.
32. Anmälningsärenden.
33. Avsägelser och val.
34. Överföring av investeringar till 2017.
35. Uppdrag översyn politisk organisation och ersättning till förtroendevalda.
36. Köp av fastigheten Kågeröd 3:21.
37. Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej besvarade motioner.
38. Fråga om när arbetet med att ta fram en Vision ska påbörjas.
39. Interpellation, Debitering av planarbete på uppdrag av markägare.
40. Interpellation, Dröjsmålsränta avseende krav på Migrationsverket.
41. Motion, Gång- och cykelväg mellan Röstånga och Billinge.
42. Motion, Handelspolicy.
43. Motion, Krav om registerutdrag för omsorgspersonal.
44. Motion, Förstärka Svalövs antirasistiska arbete.
45. Motion, Politikens roll i upphandlingsprocesserna.
46. Motion, Mikroplasters påverkan på vår miljö. Från Marie Irbladh (C) och Eva Olofsson (C). För beslut om handläggning
47. Motion, Låt ensamkommande unga asylsökande stanna i Svalöv till dem är 21 år. Från Linn Alenius Wallin (Fi). För beslut om handläggning.

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun