Svalövs kommun

KF 2017-04-24

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2017-04-24

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

48. Fastställande av dagordning.
49. Information om årsredovisning 2016 för Svalövs kommun.
50. Frågestund om årsredovisning 2016 för Svalövs kommun.
51. Anmälningsärenden.
52. Avsägelser och val.
53. Årsredovisning för Svalövs kommun 2016.
54. Årsredovisning 2016 – AB SvalövsBostäder.
55. Årsredovisning 2016 – AB SvalövsLokaler.
56. Årsredovisning 2016 – LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB.
57. Årsredovisning 2016 – NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB.
58. Årsredovisning 2016 – Kommuninvest ek. för.
59. Årsredovisning 2016 – Landskrona Svalöv Kävlinge gymnasieförbund.
60. Årsredovisning 2016 – Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv.
61. Årsredovisning 2016 – Kommunförbundet Medelpunkten.
62. Detaljplan för Kågeröd 15:1 m.fl. (centrum).
63. Medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende Kågeröds centrum.
64. Partistöd 2017.
65. Policy för kommunal flaggning.
66. Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
67. Ändring av arvode för gode män för ensamkommande barn samt äskande till kompletteringsbudget 2017.
68. Revisionsrapport; Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet.
69. Motion, öppna upp för allmänhetens frågestund igen på kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun.
70. Motion, Utredning om tak på hela eller delar av utomhusbadet i Röstånga.
71. Motion, Gratis trygghetslarm för våra äldre.
Från Linda Lindberg (SD). För beslut om handläggning

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun