Svalövs kommun

KF 2017-05-29

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2017-05-29

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

74. Fastställande av dagordning.
75. Information.
76. Anmälningsärenden.
77. Avsägelser och val.
78. Partistöd 2017.
79. Årsredovisning 2016 – KommunAssurans Syd Försäkrings AB samt utvidgning av äglarkretsen och utredning om obligatorisk direktplacering.
80. Förfrågan om att bli delägare i Inera AB.
81. Ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS.
82. Interpellation, Bergkvarabuss.
83. Interpellation, Marknadsföring av Svalövs kommun i samband med STCC på Ring Knutstorp.
84. Motion, Vattendrag i och kring tätorterna
85. Motion, Fler tillagningskök.
86. Motion, Uppmärksamma särbegåvade eleverna.
87. Motion, Säkrare villagator. Från Teddy Nilsson (SD), för beslut om handläggning.
88. Motion, Säkrare skoltransporter. Från Teddy Nilsson (SD), för beslut om handläggning

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun