Svalövs kommun

KF 2017-06-19

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2017-06-19

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

89. Fastställande av dagordning.
90. Anmälningsärenden.
91. Avsägelser och val.
92. Årsredovisning 2016 – Söderåsens miljöförbund.
93. Partistöd 2017.
94. Effektiviseringar för Svalövs kommun.
95. Årsredovisning 2016 - AB Sydvatten.
96. Samverkansavtal mellan Svalövs kommun och polisen.
97. Ändring av valdistrikt.
98. Enkel fråga om vårdtagare och personal.
99. Enkel fråga om att kontakta Skånetrafiken.
100. Interpellation, bredband.
101. Interpellation, vård och omsorgen i kommunen.
102. Interpellation, Hantering av arbetskläder och skor till vårdpersonal.
103. Motion, Införande av fältsekreterare.
104. Motion, Skydd för bebyggelse av historisk och kulturell betydelse. Från Teddy Nilsson (SD). För beslut om handläggning.
105. Motion, Handlingsplan suicid. Från Agneta Lenander (V). För beslut om handläggning.

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun