Svalövs kommun

KF 2017-08-28

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2017-08-28

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

107. Fastställande av dagordning.

108. Information.

109. Anmälningsärenden.

110. Avsägelser och val.

111. Partistöd 2017.

112. Bidragsansökan BT Kemi Efterbehandling, etapp III.

113. Resultatbalansering hemvården i vård och omsorg för resultat år 2016.

114. Detaljplan för del av Kågeröd 3:19 m fl (Stödmur) i Kågeröd.

115. Detaljplan för Södra Svalöv 6:135 m fl (Teknikhus) i Svalöv.

116. Detaljplan för Södra Svalöv 9:33 m fl (Stationsområde, Järnvägsgatan) i Svalöv.

117. Motion, Förbud mot upplåtelse av offentlig plats samt uthyrning av kommunal mark och lokal till nazistiska och andra våldsbejakande organisationer.
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), Kristina Carlsson (FI) och
Amanda Ripa (FI). För beslut om handläggning.

118. Motion, Utredning om ny ekonomistyrningsmodell.
Från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C).
För beslut om handläggning.

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun