Svalövs kommun

KF 2017-10-30

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2017-10-30

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

134. Fastställande av dagordning.
135. Utdelning av Svalövs kommuns kulturpris 2017.
136. Utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium 2017.
137. Information.
138. Anmälningsärenden.
139. Avsägelser och val.
140. Bidragsansökan BT Kemi Efterbehandling, Etapp III.
141. Delårsbokslut för Svalövs kommun per den sista augusti 2017.
142. Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018.
143. Revidering av internkontrollsplanspolicy.
144. Förfrågan om utökning av ramborgen avseende AB SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder.
145. Reviderad förbundsordning, kommunalförbundet Medelpunkten.
146. Borgen för Kommunalförbundet Medelpunkten.
147. Förfrågan från Höganäs kommun om att bli medlem i Kommunalförbundet Medelpunkten.
148. Investeringsmedel till Svalöfs Gymnasium och flytt av investeringsmedel till Björkhälls förskola.
149. VA-taxa för Svalövs kommun för 2018.
150. Översyn av policy för skyddsjakt – Svalövs kommun
151. Fråga, tillgång till handlingar och protokoll för bygg- och
räddningsnämndens ledamöter.
152. Interpellation, jämställdhet som krav vid offentlig upphandling.
153. Motion, tillägg till försörjningsstöd.
Från Linn Alenius Wallin (FI), Amanda Ripa (FI) och Kristina Carlsson (FI). För beslut om handläggning
154. Motion, bilpooler för en bättre miljö och för att minska behovet av parkeringsplatser. Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C). För beslut om handläggning

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande 

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun