Svalövs kommun

KF 2017-11-27

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2017-11-27

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

156. Godkännande av dagordning
157. Information
158. Anmälningsärenden
159. Avsägelser och val
160. Information om budget 2018, plan 2019 – 2020.
Allmänhetens frågestund
161. Budget §2 018, plan 2019 - 2020
162. Förslag till renhållningstaxa 2018
163. Taxor för Söderåsens miljöförbund 2018
164. Exploateringsavtal samt marköverlåtelser avseende del av Gluggstorp 2:1 och 2:16 i Svalövs kommun
165. Överlämnade av tillsynenl lag (425:2017) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
166. Kommunstyrelsens mandatperiod
167. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
168. Antagande av detaljplaner; ändring i samhällsbyggnadsnämndens reglemente
169. Fråga, statliga bidrag för ensamkommande barn
170. Interpellation, jämställdhet som krav vid offentlig upphandling
171. Motion, Handlingsplan för det ökade antalet flyktingar och invandrare i Svalövs kommun
172. Motion, Samordnad varudistribution
173. Motion, gratis larm till våra äldre
174. Motion, Huskurage – en metod för att förebygga våld i nära relationer. Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Marie Irbladh (C). För beslut om handläggning.

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande 

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun