Svalövs kommun

KF 2017-12-18

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2017-12-18

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

175. Godkännande av dagordning.
176. Utdelning av Miljöpris och Byggnadsvårdspremium 2017.
177. Anmälningsärenden.
178. Avsägelser och val.
179. Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom hemvården.
180. Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg 2018 i Svalövs kommun.
181. Justering av anläggningsavgifter för VA avseende annan fastighet.
182. Kommunalt partistöd – bestämmelser och belopp 2018.
183. Fråga, statliga bidrag för ensamkommande barn.
184. Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70.
Agneta Lenander (V). För beslut om handläggning.

185. Motion, Måltidsvän för seniorer.
Marie Irbladh (C), Eva Olofsson (C) och Ida Andersson (C).
För beslut om handläggning.

186. Motion, Samordnad varudistribution.
187. Motion, gratis larm till våra äldre.

Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande 

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun