Svalövs kommun

KF 2018-01-29

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2018-01-29

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
1. Godkännande av dagordning
2. Anmälningsärenden
3. Avsägelser och val
4. Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
5. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
6. Bestämmelser avseende ersättning och anställning av röstmottagare m fl. i allmänna val
7. Fråga, Är metoo även wetoo?
8. Motion, likabehandling i en korruptionsfri miljö Inlämnad av Marika Jardet (V) och Agneta Lenander (V). För beslut om handläggning.

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun