Svalövs kommun

KF 2018-02-26

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges extra sammanträde 2018-02-26

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

13. Godkännande av dagordning.
14. Anmälningsärenden.
15. Information.
16. Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst.
17. Ny släckbil till räddningstjänsten.
18. Taxor för Söderåsens miljöförbund 2018.
19. Riktlinjer , serveringstillstånd och avgifter.
20. Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet - Inrättande av personalutskott under kommunstyrelsen.
21. Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet – Revidering av tabellbilaga till Bestämmelse om ersättning för förtroendevalda i Svalövs kommun.
22. Fråga, Är metoo även wetoo?
23. Avsägelser och val.

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun