Svalövs kommun

KF 2018-03-26

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges extra sammanträde 2018-03-26

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

24. Godkännanden av dagordning.
25. Anmälningsärenden.
26. Avsägelser och val.
27. Begäran om överföring av investeringsanslag till 2018.
28. Tilläggsavtal till gällande konsortialavtal, Sydvatten AB.
29. Revidering av placeringspolicy för förvaltningen av medel. avsatta för pensioner.
30. Uppföljning av fördelning statlig ersättning nyanlända (vuxna och familjer med uppehållstillstånd).
31. Uppföljning av fördelning av statlig ersättning för ensamkommande barn (med uppehållstillstånd).
32. Fördelning av schablonersättning för mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
33. Ansökan om partistöd 2018.
34. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
35. Revidering och uppföljning av näringslivsstrategi.
36. Yttrande över revisionsrapport - Granskning av utbildning för nyanlända.
37. Revisionsrapport – uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och LSS.
38. Åtgärder med anledning av förändrad politisk majoritet – Revidering av kommunstyrelsens reglemente, § 31.
39. Återkallande av uppdrag samt utseende av kommunalråd/oppositionsråd.
40. Fråga, bortforsling av brandskort och byggmaterial.
41. Motion, Ansluta Svalöv till #EttjämnställtSkåne Linn Allenius-Wallin (FI). För beslut om handläggning.
42. Motion, Underlätta för barn och unga att tillfälligt låna sport - och fritidsutrustning. Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist-Sellberg (L). För beslut om handläggning.
43. Motion, Införande av Trelleborgsmodellen. Teddy Nilsson (SD). För beslut om handläggning.

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun