Svalövs kommun

KF 2018-04-23

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges extra sammanträde 2018-04-23

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

44. Godkännande av dagordning.
45. Information om årsredovisning 2017 för Svalövs kommun.
46. Frågestund om årsredovisning 2017 för Svalövs kommun.
47. Anmälningsärenden.
48. Tillfällig fullmäktigeberedning med anledning av att Kågerödslund brunnit ned - Beredningen för framtagande av förslag till lokalförsörjning för föreningsliv och förskola i Kågeröd.
49. Avsägelser och val.
50. Information.
51. Årsredovisning 2017 för Svalövs kommun.
52. Årsredovisning 2017 - AB SvalövsBostäder.
53. Årsredovisning 2017 - AB SvalövsLokaler.
54. Årsredovisning 2017 - Söderåsens miljöförbund.
55. Årsredovisning 2017 - LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB.
56. Årsredovisning 2017 – NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB.
57. Kompletteringsbudget 2018.
58. Reglemente för näringslivsrådet – förtydligande och komplettering.
59. Revidering av aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv - Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
60. Komplettering av bolagsordning – Sydvatten AB.
61. Uppföljningsgranskning av tidigare gjord granskning inomupphandlingsområdet.
62. Upphandlings- och inköpspolicy.
63. Granskning hantering av flyktingmottagning.
64. Finansieringsavtal gällande tilläggsåtgärder vid Svalövs station.
65. Parkeringstal för cykel och bil i Svalövs kommun.
66. Översyn av samverkansmöjligheter för räddningstjänstens yttre och inre ledning.
67. Ny reservkraft till brandstationen.
68. Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej besvarade motioner.
69. Interpellation, lagen om valfrihetssystem.

70. Motion, Läxläsning – en rättighet för den enskilde och en skyldighet för kommunen. Från Agneta Lenander (V). För beslut om handläggning

71. Motion, Fler nätverksmöten - låt konceptet med företagsfrukost omfatta även kulturlivet och föreningslivet. Från Agneta Lenander (V). För beslut om handläggning

72. Motion, säkrare skoltransporter.

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun