Svalövs kommun

KF 2018 08 27

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges extra sammanträde 2018-08-27

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

115. Godkännande av dagordning.
116. Anmälningsärenden.
117. Information.
118. Avsägelser och val.
119. Partistöd 2018.
120. Räddningstjänstsamverkan mellan Landskrona stad och Svalövs kommun.
121. Ändring av investeringsprojekt för traktorgrävare.
122. Resultatbalansering förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, inklusive vuxenutbildning för resultat år 2017.
123. Motion, Solenergi i Teckomatorp.
124. Motion, Utred behovsprövningen och planeringen inom hemtjänsten.
125. Motion, Förbättra statistiska underlag ur ett jämställdhetsperspektiv.
126. Motion, Social investeringsfond i Svalövs kommun.
127. Motion, Fler tillagningskök skapar bättre matvanor, livsmedelskunskap och skolresultat.
128. Motion, Väderskydd och bättre komfort för åkande med buss och tåg.
129. Motion, Låt ensamkommande unga asylsökande stanna i Svalöv tills de är 21 år.
130. Motion, Mikroplasters påverkan på miljön.
131. Motion, Säkrare villagator.
132. Motion, Skydd för bebyggelse av historisk och kulturell betydelse.
133. Motion, Upprätta en HBTQI-plan för Svalövs kommun.
134. Motion, Förbud mot upplåtande av offentlig plats samt uthyrning av kommunal mark och lokal till nazistiska och andra våldsbejakande organisationer.
135. Motion, Utredning om ny ekonomistyrningsmodell.
136. Motion, Tillägg till försörjningsstöd.
137. Motion, Bilpooler för en bättre miljö och för att minska behovet av parkeringsplatser.
138. Motion, Evenemangsstrategi för Svalövs kommun.

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun