Svalövs kommun

KF 2018 09 24

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges extra sammanträde 2018-09-24

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

138. Godkännande av dagordning.
139. Anmälningsärende.
140. Information.
141. Avsägelser och val.
142. Välfärdsportar (bredbandsanslutningar) i Svalövs kommun.
143. Köp av fastighet, Röstånga 3:81.
144. Motion, utreda möjligheterna och kostnaderna för komfortkyla i kommunala verksamhetslokaler.
Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C), för beslut om handläggning.

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun