Svalövs kommun

KF 2018 10 29

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2018-10-29

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

145. Godkännande av dagordning.
146. Val för mandatperioden 2018-2022
(kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen, valberedningsnämnden, vigselförrättare samt ombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan).
147. Anmälningsärenden.
148. Avsägelser och val.
149. Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom hemvård–uppräkning av LOV-peng 2018.
150. Delårsbokslut för Svalövs kommun per den 31 augusti 2018.
151. Uppförandekod mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
152. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019.
153. § Utrustningsersättning förtroendevalda.
154. Reglemente för ungdomsråd.
155. Förslag till nya regler för bidrag till studieförbund.
156. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun.
157. Revisionens granskning av överförmyndarens verksamhet.
158. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda–begränsning av tid för årsarvode vid sjukskrivning m m.
159. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, Tolkning krisledningsnämndens presidium.
160. Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej besvarade motioner.
161. Motion - Arbetskläder inom Vård och omsorg och barnomsorgen.
162. Motion - CEMR-deklarationen.
163. Motion - Inrätta en särskild ”ungdomspott” för ungas egna evenemangsidéer.
164. Motion - Huskurage.
165. Motion - Ansluta Svalöv till #EttjämställtSkåne.
166. Motion – Trelleborgsmodellen.

Publicerad: 2018-10-30

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Lennart Pettersson (C)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun