Svalövs kommun

KF 2018 12 17

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2018-12-17

Lyssna på sammanträdet

Då mötet pågick under hela dagen, från kl. 9-22.30, så är Ljudfilen är uppdelad i två delar.

Del 1 - ljudfil - förmiddagen

Del 2 - ljudfil - eftermiddagen

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

187. Godkännande av dagordning.
188. Anmälningsärenden.
189. Information.
190. Avsägelser och val.
191. Val för mandatperioden 2018-2022.
192. Äskande om tilläggsanslag – gymnasieskolan.
193. Partistöd 2019.
194. Revidering av reglementen för vård- och omsorgsnämnden och bygg- och räddningsnämnden.
195. Utrustningsersättning förtroendevalda.
196. Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från somatiska och psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård.
197. Regler, taxor och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun.
198. Missiv från revisionens ordförande avs publicering av protokoll.
199. Justeringar i VA-taxan för Svalövs kommun.
200. Motion, Trelleborgsmodellen.
201. Motion, ATS-utbildning, Patrik Sjöstrand (V),för beslut om handläggning.
202. Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun, Jan Zielinski (S) och Claes Hallberg (S), för beslut om handläggning.
203. Motion, ovårdade tomter och ovårdade/förfallna fastigheter, Annie Carlsson (S) och Kent Kronqvist (S), för beslut om handläggning.
204. Motion, säkerställa arbete för att elever ska bli behöriga efter grundskolan, Bedrija Halilovic (S) och Èmilie Lundgren (S), för beslut om handläggning.
205. Motion, låt huvudbiblioteket och kultur komma närmare medborgarna, Bedrija Halilovic (S) och Èmilie Lundgren (S), för beslut om handläggning.
206. Utdelning av kulturpris, kulturstipendium, miljöpris och byggvårdnadspremium 2018.
207. Information om budget 2019, plan 2020–2021 - Allmänhetens frågestund.
208. Budget 2019, plan 2020-2021.

Publicerad: 2018-12-28

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Lennart Pettersson (C)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun