Svalövs kommun

KF 2019 01 28

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2019-01-28

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

1. Godkännande av dagordning
2. Anmälningsärenden
3. Information
4. Avsägelser och val
5. Extra bolagsstämmor i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler
6. Riktlinjer för friskvårdstimme på arbetstid
7.Revidering av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen (lokalsamordning)
8. Fritids- och idrottspolitiskt program
9. Grävningsbestämmelser för Svalövs kommun
10. Fråga, tiggeriförbud
11. Interpellation, Ordningsvakters kunskap om barnkonventionen
12. Interpellation, sommarjobb 2019
13. Motion, En fullmäktigesal för alla med nya perspektiv
14. Motion, ”Anmält hinder”
15. Motion, EU-samordnartjänst
16. Motion, Läxläsning - en rättighet för den enskilde och en skyldighet för kommunen
17. Motion, Fler nätverk
18. Motion, Gör Svalöv till Fristad

Publicerad: 2019-01-29

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Lennart Pettersson (C)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun