Svalövs kommun

KF 2019 02 25

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2019-02-25

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

19. Godkännande av dagordning.
20. Anmälningsärenden.
21. Information.
22. Avsägelser och val.
23. Ekonomistyrningsmodell.
24. Reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
25. Revidering av reglemente för näringslivsrådet.
26. Arbetsmarknadsåtgärder - delredovisning.
27. Översyn av regelverk för grund- och särskoleelevers skolresor i Svalövs kommun.
28. Strategiskt markköp del av Billeberga 31:1.
29. Yttrande - Granskning, utbetalning av ersättning till förtroendevalda.
30. Uppföljning av granskning av IT - säkerhet.
31. Interpellation, boendesituationen för unga vuxna.
32. Interpellation, Ordningsvakters kunskap om barnkonventionen.
33. Interpellation, sommarjobb 2019.

Publicerad: 2019-02-27

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Lennart Pettersson (C)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun