Svalövs kommun

KF 2019 03 25

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2019-03-25

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

35.Godkännande av dagordning
36. Anmälningsärenden
37. Information
38. Avsägelser och val
39. Ansökan om partistöd 2019
40. Begäran om överföring av investeringsanslag till 2019
41. Budget 2019
42. Riktlinjer för friskvårdstimme på arbetstid
43. Revidering av Ungdomsrådets reglemente
44. Revidering av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen (lokalsamordning)
45. Revidering av bestämmelser för stipendium
46. Uppföljning av Näringslivsstrategin 2018
47. Arrendeavtal Röstånga idrottsplats
48. Anmälan av ej besvarade motioner
49. Interpellation, angående alkolås
50. Interpellation, boendesituationen för unga vuxna
51. Motion, inför digital justering av mötesprotokoll
52. Motion, drogtester i våra skolor

Publicerad: 2019-03-29

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Lennart Pettersson (C)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun