Svalövs kommun

KF 2019 05 27

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2019-05-27

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

87. Godkännande av dagordning.
88. Anmälningsärenden.
89. Avsägelser och val.
90. Ansökan om partistöd 2019.
91. Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv.
92. Årsredovisning 2018 - AB Sydvatten.
93. Årsredovisning 2018 - KommunAssurans Syd Försäkrings AB.
94. Årsredovisning 2018 - Inera AB.
95. Årsredovisning 2018 - SKL Kommentus AB.
96. Revidering av ägardirektiv - LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB.
97. Bestämmelser för utdelning av Kulturskolans stipendium.
98. Strategiskt markköp del av Billeberga 31:1.
99. Lokalanpassning av brandstation i Röstånga.
100. Omfördelning av medel, anläggandet av parkering på Persbo.
101. Fråga, tung trafik på skånska småvägar.
102. Interpellation, kommungemensam policy gällande utlysning, rekrytering och tillsättning av tjänster.
103. Interpellation, kompetensförsörjning inom vård - och omsorg.
104. Motion, Fullmäktige till alla.
Linn Alenius Wallin (FI), för beslut om handläggning.
105. Motion, Gestaltningsprogram.
Teddy Nilsson (SD), för beslut om handläggning.
106. Motion, Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor (AST)

Publicerad: 2019-05-28

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Lennart Pettersson (C)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun